Podrobná pravidla promo akce NA KOLO STYLOVĚ

Tento dokument upravuje pravidla promo akce „NA KOLO STYLOVĚ“. Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně a úplně upravuje pravidla uvedené promo akce.

1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem marketingové promo akce je společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem Brno, Kšírova 701/255, PSČ 619 00, IČ: 26279690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3718 (dále jen „Pořadatel“).

2. Název

Název promo akce je „NA KOLO STYLOVĚ“.

3. Doba trvání

Soutěž probíhá od 10. 8. 2020 do vyčerpání dárků, nejpozději však do 31. 10. 2020.

4. Místo konání

Místem konání promo akce je území celé České republiky.

5. Účastníci

Účastníkem promo akce se může stát každý zákazník (OSVČ nebo firma) pořadatele, starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, který splní podmínky účasti v promo akci (dále jen „zákazník“).

6. Pravidla

Zákazníci, kteří v době trvání promo akce uskuteční nákup v prodejnách Pořadatele a VARNET s.r.o. v minimální jednorázové hodnotě 4 000 Kč bez DPH, se mohou zapojit do promo akce. Za každý jednorázový nákup v hodnotě 4 000 Kč získá zákazník jednu hrací známku. Známky se lepí na hrací kartu. Na jednu hrací kartu lze nalepit maximálně 12 známek.

Příklady získávání známek za nákup:

 • Zákazník jednorázově zakoupí zboží v hodnotě 4 123 Kč bez DPH = 1 známka
 • Zákazník jednorázově zakoupí zboží v hodnotě 8 500 Kč bez DPH = 2 známky
 • Zákazník jednorázově zakoupí zboží v hodnotě 13 400 Kč bez DPH = 3 známky

Zákazník (OSVČ nebo firma) se může promo akce účastnit opakovaně, ale může získat maximálně 60 známek po dobu trvání akce.

Hrací kartu může soutěžící získat na kterémkoli prodejním místě Pořadatele nebo VARNET s.r.o. nebo si ji může stáhnout z webových stránek www.elkov.cz a www.varnet.cz.

Dárky lze vyzvednout pouze osobně oproti předané hrací kartě obsluze Pořadatele nebo VARNET s.r.o. s příslušným počtem nalepených známek. Dle počtu nalepených známek na hrací kartě náleží zákazníkovi dárek.

 • 1 známka = CYKLO ŠÁTEK
 • 3 známky = KŠILTOVKA
 • 6 známek = BUNDA ADIDAS
 • 8 známek = DRES
 • 12 známek = CHYTRÁ HELMA (na kolo nebo na skate a inline brusle)

Jedna hrací karta = jeden dárek! Na hrací kartě musí být čitelně vyplněné hůlkovým písmem všechny předepsané osobní údaje (jméno a příjmení, firma).

Počet dárků v promo akci je limitovaný:

 • 300 ks - CYKLO ŠÁTEK
 • 250 ks - KŠILTOVKA (různé velikosti)
 • 300 ks - BUNDA ADIDAS (různé velikosti)
 • 400 ks - DRES (různé velikosti)
 • 200 ks - CHYTRÁ HELMA (různé velikostech a typy)

Podmínkou předání dárku je, že zákazník ke dni předání dárku nemá vůči pořadateli žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.

7. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Účastí v promo akci projevuje každý zákazník souhlas s pravidly promo akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v promo akci ani dárky není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Zákazníci zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých pořadateli promo akce, k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Zákazníci dále potvrzují, že byli Pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informováni o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že májí právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Zákazníci berou na vědomí, že tento souhlas mohou kdykoliv odvolat.

Účastí v promo akci zákazníci rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla promo akce či promo akci zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.elkov.cz.

V Brně dne 6. srpna 2020