Přihlášení

Přihlašovací údaje


Ocenění od 2N pro VARNET

Získali jsme ocenění od předního výrobce přístupového systému společnosti 2N za nejlepší komplexní řešení mezi evropskými distributory.

V roce 2023 se nám, a především našim zákazníkům, podařilo realizovat nejvíce projektů s využitím celého portfolia výrobce 2N. V mnoha projektech se jednalo o komplexní systém, který obsahoval interkomy, čtečky, odpovídací jednotky, přístupový SW, mobilní volání a výtahové komunikátory.

Děkujeme všem našim obchodním partnerům, kteří nám umožnili dosáhnout tohoto úspěchu, za důvěru.
Jsme i nadále
 připraveni úzce spolupracovat na vašich projektech a řešeních.


Příklady realizovaných projektů

Victoria Palace Praha
Zahálka; Riverpark Praha Modřany
Arcus City Praha
Václav Novák s cenou od 2N

produktový manažer EVS