Přihlášení

Přihlašovací údaje


Obor EPS - Elektronická požární signalizace

V oboru EPS již 10 let spolupracujeme s německým výrobcem Detectomat, který dodává ústředny a detektory nejvyšší kvality. Systémy EPS veškeré potřebné atesty podle evropských norem a pravidelně obnovovanou certifikaci pro instalaci v budovách. Splňují tak všechny podmínky pro použití na českém trhu. Spolu se systémy EPS jsou v nabídce i hasicí ústředny, nasávací systémy, lineární teplotní detekce a kabeláž pro instalaci rozvodů EPS.

Nabídka kabelů pro požární signalizaci

Nabídka elektronické požární signalizace (EPS) německého výrobce Detectomat je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.


Současnou nabídku tvoří řada autonomních hlásičů, řada hlásičů k systémům EZS a klasické EPS a dále adresné analogové ústředny s možností instalace adresných požárních detektorů a dalších prvků (sirény, majáky, manuální tlačítka, konvenční a speciálních hlásiče), certifikované požární kabely a množství doplňků.


Firma Variant plus je členem Cechu EPS a dále je klasifikovaným partnerem německého výrobce Detectomat.


Pro instalaci systému EPS platí v ČR nutnost certifikace systému EPS dle nařízení vlády 163/2002 Sb. STO (stavebně technické osvědčení).


Pro instalaci systému EPS platí v ČR normativy a Vyhlášky


Pro potřeby projekce, instalace a provozu máme pro montážní firmy a projektanty zpracovány veškeré manuály v češtině (včetně SW). Dále nabízíme bezplatné semináře a individuální projektové konzultace. Součástí dodávky systému EPS je oživení na místě instalace v rozsahu jednoho dne.