Přihlášení

Přihlašovací údaje


Obor EPS - Elektronická požární signalizace

V oboru EPS již 10 let spolupracujeme s německým výrobcem Detectomat, který dodává ústředny a detektory nejvyšší kvality. Systémy EPS veškeré potřebné atesty podle evropských norem a pravidelně obnovovanou certifikaci pro instalaci v budovách. Splňují tak všechny podmínky pro použití na českém trhu. Spolu se systémy EPS jsou v nabídce i hasicí ústředny, nasávací systémy, lineární teplotní detekce a kabeláž pro instalaci rozvodů EPS.

Analogová lineární teplotní detekce
Nabídka kabelů pro požární signalizaci
Evakuační rozhlas

Nabídka elektronické požární signalizace (EPS) německého výrobce Detectomat je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.


Současnou nabídku tvoří řada autonomních hlásičů, řada hlásičů k systémům EZS a klasické EPS a dále adresné analogové ústředny s možností instalace adresných požárních detektorů a dalších prvků (sirény, majáky, manuální tlačítka, konvenční a speciálních hlásiče), certifikované požární kabely a množství doplňků.


Firma Variant plus je členem Cechu EPS a dále je klasifikovaným partnerem německého výrobce Detectomat.


Pro instalaci systému EPS platí v ČR nutnost certifikace systému EPS dle nařízení vlády 163/2002 Sb. STO (stavebně technické osvědčení).


Pro instalaci systému EPS platí v ČR normativy a Vyhlášky


Pro potřeby projekce, instalace a provozu máme pro montážní firmy a projektanty zpracovány veškeré manuály v češtině (včetně SW). Dále nabízíme bezplatné semináře a individuální projektové konzultace. Součástí dodávky systému EPS je oživení na místě instalace v rozsahu jednoho dne.