Přihlášení

Přihlašovací údaje


Projektová podpora

Pravidelně pořádáme semináře se zaměřením na projektování slaboproudých systémů. Cílem semináře je představit povinnou strukturu projektu dle Stavebního zákona a souvisejících norem, shrnout příslušné technické normy, terminologii a zásady návrhu PZTS/CCTV/EVS/EPS/SKS/ISB, ukázat vzorové projekty a příklady návrhů slaboproudých systémů. 

V návaznosti na seminář „Projektování slaboproudých systémů“ jsme připravili vzorové projekty pro slaboproudé instalace. Je zpracována kompletní projektová dokumentace na vzorové projekty typu rodinný dům, výrobní hala, sklad,…

Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, výkresovou dokumentaci, výkaz materiálu, vzorová zapojení pro technologie PZTS/CCTV/EVS/EPS/SKS. Dokumentace je ve zdrojových formátech (Word, Excel, AutoCad). K dispozici jsou značky pro program AutoCad pro slaboproudé systémy. V rámci EPS jsou k dispozici příručky k návrhu a instalaci, jednotlivá typová zapojení a typové prvky. Tato dokumentace je volně k dispozici a bude průběžně doplňována o nová vzorová řešení.

V případě zájmu o konzultaci se zaměřením na projektovou podporu, kontaktujte prosím:

Vzorové projekty ke stažení:

Soubory ke stažení se zobrazí až po přihlášení


Veškeré bloky a výkresy jsou zpracovány v AutoCadu verze formátu DWG 2004
Aktualizováno 13.11.2018