Přihlášení

Přihlašovací údaje


Obor ISB - Integrace systémů budov

Požadavky na provázání bezpečnostních technologií v budovách a jejich dálkovou správu se objevují stále častěji a bývají i podmínkou pro výběr konkrétní technologie. Nabízíme dvě softwarová řešení pro vizualizaci a integraci bezpečnostních systémů včetně managementu lidí a prostředků.

Security View

Pro přehledné zobrazení stavu, ovládání a archivaci událostí z ústředen DIGIPLEX EVO jsme připravili vizualizační software Security View. Umožňuje připojení až šestnácti ústředen, jejich monitorování a ovládání z několika počítačů současně. Security View ke své funkci využívá síťovou architekturu klient-server. K ovládání je možno použít libovolný počítač s nainstalovanou klientskou aplikací. Vzhledem k použití protokolu TCP/IP není použití limitováno lokální sítí. Pro vzdálený přístup je doporučeno použít připojení pomocí VPN.

Podrobnější informace o vizualizaci naleznete na samostatném webu www.integraceBudov.cz

Security View - náhled obrazovky
Security View - schéma připojení dvou ústředen

VAR-NET integral

VAR-NET INTEGRAL je systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov. Umožňuje společnou správu a ovládání více vzdálených objektů klienta z jednoho místa přes webové rozhraní. Je navržen jako ucelené řešení, složené ze vzájemně provázaných modulů. Modularita dává uživateli možnost zvolit jen ty funkce, které bude používat, a tím efektivně využít vynaložené prostředky.

Toto řešení je určeno pro menší a střední objekty (až 6 typů bezpečnostních technologií, tj. EZS, CCTV, EPS, docházka a přístup pro až 800 osob s přístupovými právy, z toho až 400 s registrovanou docházkou). Do SW VAR-NET INTEGRAL jsou zařazeny zabezpečovací ústředny (DIGIPLEX EVO), kamerové systémy (IP kamery ACTi, IP kamery Canon, DVR Micro Digital), elektronická požární signalizace (JOB detectomat) a docházkové a přístupové terminály VAR-NET.

Podrobnější informace o integračním software naleznete na samostatném webu www.integraceBudov.cz

Příklady konfigurací VAR-NET integral, potřebných licencí a hardware

  • Zjednodušení správy přístupu pro 100 osob a 3 ústředny EVO192 (náhrada za 3x NEWARE ACCESS, kde se každá ústředna musí řešit samostatně)

  • Správa přístupu pro 50 osob a 2 ústředny EVO192, docházka pro 50 osob, 2 docházkové terminály, zasílání informace o poruše na e-mail

  • Vizualizace stavu ústředny EVO192 s možností ovládání přes PC a chytrý telefon, správa přístupu pro 50 osob, 8 IP kamer ACTi, recepce s evidencí návštěv