Přihlášení

Přihlašovací údaje


Servis a reklamace

Servisní a reklamační podmínky

Pro urychlení reklamačního řízení je důležité k opravě přiložit servisní protokol s uvedením:

 • názvu firmy,
 • kontaktního jméno, 
 • telefonu a e-mailu,
 • zpáteční adresy,
 • popisem závady.

Pokud bude protokol chybět, jsme nuceni fakturovat navíc částku 100 Kč za režii, a to v jakémkoliv případě (záruční i pozáruční).


Jak reklamovat zboží     Jak vypsat servisní protokol

Typy oprav:

Záruční

Jedná se o zboží, na které se vztahuje záruční lhůta. Oprava ani doprava se neúčtují.

Mimozáruční

Zboží po záruční době nebo zboží které nebylo zakoupeno u fy. VARNET a.s. anebo zařízení, u něhož je nalezena závada, na kterou se záruka nevztahuje. Nejkratší časový úsek pro výpočet ceny za opravu je 10 min. dle sazby uvedené v ceníku. Oprava se skládá z neměnných složek ANALÝZA – paušální sazba, ODSTRANĚNÍ ZÁVADY - dle času, TEST – paušální sazba + poštovné. Pokud by cena opravy přesáhla 50 % ceny nového zboží ze základního ceníku, je další postup telefonicky konzultován.

Test funkčnosti

Zařízení, které je funkční a není opravováno. Pokud zákazník zašle na test zařízení starší nebo s podezřením na nezáruční chybu a závada se neprojevila, je za každý testovaný kus počítána paušální sazba za test dle ceníku + poštovné.


 Seznam placených úkonů
  Chybí průvodní dopis s adresou a závadou   100 Kč
   Oprava Analýza závady Paušální cena dle ceníku do 50 % ceny výrobku     
Odstranění závady Kč dle ceníku / 10 min.
Test Paušální cena dle ceníku
  Test funkčnosti - není opravováno Paušální cena dle ceníku / kus  

Jak mohu reklamovat zakoupené zboží:

 • Osobně na kterékoli pobočce VARNET a.s.
 • Zasláním zboží na adresu některého z našich servisních středisek:

Centrála oprav:

Servisní středisko VARNET a.s.
Pobočka VARNET a.s. Třebíč
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč

Pro opravy Hikvision produktů:

Servisní středisko VARNET a.s.
Pobočka VARNET a.s. Zlín
Chmelník 1296
763 02 Zlín – Malenovice

Pro opravy Commax, 2N, Farfisa produktů:

Servisní středisko VARNET a.s.
Pobočka VARNET a.s. Praha 9 Počernice
K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9

Co musí zboží obsahovat:

Při reklamaci zboží je nutné vyplnit servisní protokol a přidat jej k reklamovanému zboží. Pokud reklamujete více produktů různého druhu, je nutné vyplnit servisní protokol pro každý druh zvlášť.

Kde získám servisní protokol?

 • Na pobočce: servisní protokol s vámi vyplní přímo na pobočce při předání zboží.
 • Online: servisní protokol lze vyplnit online na našem webu. Pro online vyplnění je nutné být přihlášený ke svému účtu. Po vložení požadavku uvidíte stav opravy. Poté vytiskněte servisní protokol a přiložte ho ke zboží.

 • Ruční vyplnění: pokud nemůžete vyplnit servisní protokol online ani donést zboží na pobočku, lze si stáhnout čistý servisní protokol, který můžete vyplnit ručně. Číslo opravy nevyplňujte. Ke stažení naleznete také vyplněný vzorový protokol.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš reklamační proces proběhne rychle a hladce.

Zápůjčka před opravou

Zápůjčka předem je služba, která umožňuje zaslání náhradního zboží instalační firmě předem pro výměnu za zařízení vadné již instalované na objektu. Zápůjčka předem má zrychlit výměnu zařízení vzhledem ke koncovému zákazníkovi a zjednodušit zásah instalační firmě. Zápůjčka předem se poskytuje pouze na zboží pocházející od firmy VARNET a.s. a je možná pouze na vybrané značky a typy zboží. Zápůjčka předem nebude poskytnuta firmám, které dluží nebo mají špatnou platební morálku. Na zápůjčku předem se posílá zařízení opravené a řádně otestované, na které platí plná záruční doba. Zápůjčka předem je nadstandartní služba, o které rozhoduje technik daného oboru na základě zjištěných informací a nemůže být vyžadována. Požádat o zápůjčku před opravou je možné telefonicky nebo e-mailem.

Telefon: 565 659 680

Požadavek musí obsahovat:

 • název společnosti,
 • jméno osoby, která objednávku provedla,
 • telefon na tuto osobu (na osobu která je o závadě informována a ví, jak se zařízení chovalo, typicky kontakt na technika),
 • druh zařízení,
 • doklad (číslo faktury, kde je uvedeno vadné zařízení, které k nám bude zasláno).

Zboží se zapůjčuje na dobu 20 dnů. Doba se počítá ode dne odeslání z firmy VARNET po okamžik návratu zpět na firmu VARNET. V případě, že zboží nedorazí do 20 dnů, je zákazník e-mailem či telefonicky kontaktován a upozorněn, že pokud zboží nebude do 10 dnů vráceno, bude mu fakturováno. V případě, že na telefonním čísle není nikdo zastižen, je zaslána SMS zpráva. V případě potřeby případných změn si musí dlužník zavolat sám a domluvit se na prodloužení zápůjčky nebo na podmínkách vrácení. Kontrola termínu vrácení je plně v odpovědnosti dlužníka. V případě nedodržení dohodnutého termínu je zboží fakturováno s odpovídající slevou:

 • Pokud bylo zasláno zboží nové je cena fakturována v plné výši.
 • Pokud bylo zasláno opravené aktuální zařízení je sleva 20 %.
 • Pokud je zasláno zboží opravené a neaktuální je sleva 30 % z ekvivalentu k danému zboží.