Přihlášení

Přihlašovací údaje


Hot-line

Komu je technická podpora určena?

Technickou podporu poskytujeme pouze klientům společnosti VARNET v rámci našich nadstandardních služeb a vztahuje se pouze na zařízení pocházející od naší firmy.


EZS, CCTV, EVS, EPS, SKS, ISB, CEL

Během pracovní doby je technická podpora k dispozici na telefonní lince oddělení. V tuto dobu lze konzultovat jakékoliv problémy nebo nejasnosti, jež jsou spojeny s produkty dodávanými firmou VARNET. Během pracovní doby mají naši zaměstnanci k dispozici ucelenou dokumentaci nebo odpovídající SW včetně kompletního zázemí našeho technického oddělení a jsou proto schopni nabídnout plnou technickou podporu.

 

EZS

7:00 - 16:00

Lukáš Nešpor
565 659 680
ezs@varnet.cz
Jiří Vočadlo
565 659 680
ezs@varnet.cz
Roman Hobl
565 659 680
ezs@varnet.cz
Jaromír Dobeš
565 659 680
ezs@varnet.cz

CCTV - Dahua, ACTi, QNAP

7:00 - 16:00

Roman Fidler
565 659 630
cctv@varnet.cz
Jan Jurka
565 659 630
cctv@varnet.cz
Pavel Koška
565 659 630
cctv@varnet.cz

CCTV - Hikvision

7:00 - 16:00

Oddělení
hikvision@varnet.cz
Lukáš Šarman
773 779 095
l.sarman@varnet.cz
Radomil Grund
731 148 031
r.grund@varnet.cz
Jan Stojkovič
603 157 407
j.stojkovic@varnet.cz
Jiří Jonák
731 652 004
j.jonak@varnet.cz

CCTV - AVTECH, MAZi

7:00 - 16:00

Jan Stojkovič
603 157 407
j.stojkovic@varnet.cz

EVS - V-Line, Dahua, WebVisitor, přístupové systémy

7:00 - 16:00

Marek Votava
565 659 635
evs@varnet.cz
Petr Strnad
565 659 635
evs@varnet.cz
František Tejkl
565 659 635
evs@varnet.cz

EVS - Commax

7:00 - 16:00

Oddělení
commax@varnet.cz
Břetislav Vytřísal
607 090 200
b.vytrisal@varnet.cz

EVS - Farfisa

7:00 - 16:00

Oddělení
farfisa@varnet.cz
Jan Zlámal
733 355 631
j.zlamal@varnet.cz

EVS - Hikvision

7:00 - 16:00

Oddělení
hikvision@varnet.cz
Lukáš Šarman
773 779 095
l.sarman@varnet.cz
Radomil Grund
731 148 031
r.grund@varnet.cz
Jiří Jonák
731 652 004
j.jonak@varnet.cz

EPS

7:00 - 16:00

Petr Hložek
725 603 191
eps@varnet.cz

SKS

7:00 - 16:00

Jiří Vočadlo
565 659 645
sks@varnet.cz
Jaromír Dobeš
565 659 645
sks@varnet.cz

ISB

7:00 - 16:00

Jiří Vraspír
565 659 655
isb@varnet.cz

CEL

7:00 - 16:00

Pavel Ratkovský
565 659 650
cel-tec@varnet.cz
Martin Havránek
565 659 650
cel-tec@varnet.cz

 

Hot-line - pouze EZS

Po pracovní době od 16:00 do 18:00 a ve dnech pracovního klidu od 9:00 do 18:00

Mimo pracovní dobu je telefonní číslo 565 659 620 přesměrováno na dva pracovníky technického oddělení pověřené obsluhou mobilních telefonů určených pro HOT-LINE. I přes to, že se snažíme udržovat HOT-LINE neustále dostupnou a aktivní, je možné, že v některých případech je pracovník mimo dosah nebo že není možné telefon vyřídit. V takovém případě prosíme o shovívavost a zavolání s určitým časovým odstupem. HOT-LINE mimo pracovní dobu slouží pouze pro řešení akutních případů, které řeší instalační firmy přímo na objektu při instalaci. Vzhledem k situaci se nepředpokládá, že pracovník na HOT-LINE je vybaven manuály nebo odpovídající dokumentací, tuto dokumentaci musí vlastnit volající. Telefonická podpora mimo pracovní dobu je zaměřena na konzultace ohledně konkrétních akutních problémů za předpokladu, že volající se v problematice orientuje a je obeznámen se zařízením v rozsahu instalačního manuálu.