Přihlášení

Přihlašovací údaje


Počítání osob v dopravních prostředcích pomocí kamerového systému

Nabízíme zdarma
  • konzultaci a výběr vhodného řešení pro Vaši instalaci
  • zpracování cenové nabídky na vybranou variantu
  • technické poradenství na vybrané řešení

kontakt: tel. 565 659 630, email cctv@varnet.cz

Dahua

Ve veřejné hromadné dopravě se často řeší požadavek na počítání cestujících v dopravních prostředcích. Provozovatelé vlaků, autobusů, tramvají, trolejbusů nebo metra potřebují přehled o počtu cestujících na jednotlivých spojích a dále jejich vytíženost na jednotlivých zastávkách. Přesná statistika počtu cestujících je velmi cenná informace, na jejímž základě může provozovatel veřejné hromadné dopravy lépe vyhodnocovat a upravovat množství dopravních prostředků a zajistit tak efektivnější fungování dopravy při snížení nákladů na provoz.

Mobilní řešení Dahua

Požadované zpracování dat je podmíněno přesným rozpoznáním cestujících a jejich pohybu na jednotlivých zastávkách konkrétních spojů. Přesnost zpracování a výsledek algoritmů je klíčové pro všechna výstupní data a statistiky. Pro tento typ instalace, počítání osob v dopravě, je možné doporučit kamery Dahua s certifikátem pro provoz v dopravních prostředcích IPC-HDBW4231F-M12 (1805-027).

Druhou nezbytnou podmínkou pro provozovaný kamerový systém je odolnost vůči otřesům. Kamera, záznamové zařízení MXVR4104 (1904-012) či další nezbytný hardware musí být odolný vůči vibracím při provozu v dopravním vozidle (norma EN50155).

Dahua - mobilní řešení pro dopravu (PDF)

Pro vyhodnocení a prezentaci dat provozovateli dopravních prostředků, je možné použít softwarové platformy, které dokáží analyzovat zaznamenané údaje z kamerového systému.

Logo Axxon

Zde nabízíme vhodné propojení s variabilním softwarovým řešením Axxon Intelect, který je na evropském trhu již řadu let a jeho aktuální verze vyhovuje i GDRP předpisům.

Software Axxon Intelect je vylepšená bezpečnostní informační systémová platforma, která kombinuje inteligentní video analýzu, univerzální IP připojení a událostmi řízené automatické možnosti v jednom prostředí. Toto softwarové řešení je postavené na objektově orientované architektuře, jednoduché k instalaci, používání a správě. Je extrémně flexibilní, může být jednoduše rozšiřován a upravován podle aktuálních potřeb zákazníka.