Přihlášení

Přihlašovací údaje


Rozpoznání obličeje

Rozpoznání obličeje - Dahua

Dahua

Výrobce Dahua uvádí na trh technologickou novinku s pokročilou videoanalytickou funkcí pro rozpoznání obličeje. Tato analýza je součástí samotné IP kamery a používá algoritmy s tzv. hloubkovým strojovým učením (anglicky AI neboli Artificial Intelligence), analýza rozpoznává snímané obličeje v živé scéně.

Tato technologie umí rozpoznávat nejen věk, ale i pohlaví osoby, emoce, brýle, vousy nebo masku na tváři. Překážkou není ani nošení čepice, klobouku nebo jiné částečné překrytí obličeje. Celý systém je pak schopen rychlým vyhodnocením tyto informace porovnávat s referenčními fotografiemi osob. Díky indexaci detailů ve formě metadat přikládaných k záznamu je systém vždy připraven k rychlému zpětnému vyhledávání každého detailu z uloženého záznamu.

Systém s takto pokročilou videoanalytickou funkcí výrazně zvyšuje bezpečnost na střežených místech, jako jsou letiště, nádraží, obchodní domy a další veřejné prostory s vysokým počtem osob a potencionálním bezpečnostním rizikem. Dále lze takový systém aplikovat pro marketingové analýzy obchodních center ke zvýšení prodeje produktů a služeb.

Dahua - rozpoznání tváře

Video:

Rozpoznání a vyhledání obličeje - AxxonSoft

Logo Axxon

Modul rozpoznání obličeje

Tento modul od výrobce AxxonSoft provádí video analýzu obrazu získaného z bezpečnostní kamery, díky které umožňuje rozpoznávat obličeje osob i z běžných bezpečnostních kamer.

Tato analýza může být následně použita pro snadné vyhledávání v záznamu dle obličeje osob, či vytvoření databáze pro automatické reakce při detekci obličeje konkrétní osoby. Současně tato funkce poskytuje marketingové informace o pohlaví a věku detekovaných osob.

Axxon - rozpoznání tváře

Integrovaný modul rozpoznání obličeje v bezpečnostním softwaru VMS Axxon Next upozorní operátory, pokud v rámci scény snímané bezpečnostní kamerou objeví lidskou tvář. Obličej této osoby je automaticky zachycen a rozpoznán, následně jsou tyto informace porovnány se známými fotografiemi osob, které jsou obsaženy v databázi. Tento detekční nástroj může být využitý k vytvoření databáze zaměstnanců nebo jiných osob. Kamera umístěná u vstupu může zaznamenávat veškeré osoby, které prochází přes turniket a ukládat záznamy jejich tváří do databáze.

  • Identifikace osoby bez ohledu na změnu účesu, brýle, vousy, i v rozdílných úhlech záběru.
  • Bezkontaktní proces biometrického ověření.
  • Oznámení v reálném čase o detekci osoby z databáze.
  • Možnost integrace se systémy kontroly vstupu.
  • Ověření držitele přístupové karty za pomoci rozpoznání obličeje.
  • Automatická synchronizace databází uživatelů.

Video:

Rozmanité aplikace pro rozpoznávání obličeje

Moduly inteligentního rozpoznávání obličeje a jeho možnosti vyhledávání jsou určeny pro použití na veřejných místech, v komerčních objektech, obchodních centrech, na letištích, stadionech, hraničních kontrolních zónách, ve věznicích, v kritické infrastruktuře a ve vojenských objektech.