Přihlášení

Přihlašovací údaje


Parkovací systém Dahua

Nabízíme zdarma
 • konzultaci a výběr vhodného řešení pro Vaši instalaci
 • zpracování cenové nabídky na vybranou variantu
 • technické poradenství na vybrané řešení

kontakt: tel. 565 659 630, email cctv@varnet.cz

Nabízíme stabilní parkovací systém s nízkými investičními náklady. Dohledový systém nabízí komplexní řešení navigace a inteligentní systém parkování. Celý systém zahrnuje tyto prvky:

 • indikace obsazení parkovacích pozic
 • přehledové kamery indikující volná místa ve snímaném okolí
 • informačními panely o volné kapacitě parkovacích míst
 • navigační displeje směrující řidiče na volná parkovací místa
 • vizualizace parkoviště a monitorování kamerového systému
 • vjezdovou bránu s kamerou snímající oprávněnost vjezdu vozidel
 • snímání odjezdu vozidla kamerou u výjezdové brány

Schéma obsluhy parkovacího systému

Schéma obsluhy parkovacího systému

Celý parkovací systém je řízen v dohledovém centru s možností vizualizace a přehledu historie vozidel v parkovacím systému. Pro správu a nadstavbu parkovacích aplikací pak slouží server DSS4004. Jedná se o hlavní jednotku celého parkovacího systému, která umožňuje správu a vizualizaci parkovacího systému.

Přehled aktuálních výrobků z nabídky technologie Dahua parking.

Serverová jednotka spravuje:

 • vjezdy a výjezdy vozidel
 • aktualizace údajů na informačních panelech
 • záznam z kamer v celém systému

Záznam vjezdu a výjezdu

Vizualizace parkoviště a historie vjezdů

Použití kamer v parkovacím systému

IP kamery jsou schopné opticky detekovat volné resp. obsazené parkovací místo (v nabídce je verze pro snímání 2, 3 a 6 stání). Pomocí barevného podsvícení patice kamera opticky lokálně signalizuje, zda je v detekované zóně volné parkovací stání. Síťové porty kamer umožňují zapojit kamery v řetězu namísto standardní hvězdicové topologie Ethernetu a ušetřit tak instalační náklady.

Parkovací systém

Odkazy a ke stažení: