Přihlášení

Přihlašovací údaje


Evakuační rozhlas

Nabízíme zdarma
 • konzultaci a výběr vhodného řešení pro Vaši instalaci
 • zpracování cenové nabídky na vybranou variantu
 • technické poradenství na vybrané řešení

kontakt: email eps@varnet.cz

Ve školách, úřadech a jiných veřejných budovovách je mnohdy výhodnější použit v případě nebezpečné situace (např. požár v budově) konkrétní mluvené hlášení. Tuto úlohu dokáže automaticky zajistit evakuační rozhlas propojený se systémem EPS. Systém evakuačného rozhlasu podléhá certifikaci dle EN 54-16, jeho montáž a provoz se řídí Vyhláškou 246/2001.

Použití evakuačního rozhlasu

Návrh a řešení systému evakuačního rozhlasu je vždy předmětem projektu, kde musí být stanoveny podmínky pro jeho provoz. Nabídka a dodávka je vždy řešena jako projekční celek, kdy dodavatel garantuje požadované funkce systému. Evakuační ústřednu lze jednoduše naprogramovat dle konkrétních požadavků.

Popis rozhraní systému evakuačního rozhlasu

 • 4 (8) výstupních evakuačních linek (100 V rozvod)
 • 8 (16) vstupů pro spouštění a řízení evakuace
 • 4 (8) výstupů pro vlastní monitorování systému (kontakt relé)
 • 4 vstupní audio-linky
 • linka RS 232 pro nastavení parametrů
 • USB port pro doplnění a rozšíření paměti
 • RJ45 pro připojení sítě Ethernet
 • vnitřní sběrnice - připojení periferií (ovládací konzola)

Popis funkcí systému evakuačního rozhlasu

 • definice alarmového hlášení pro každou zónu samostatně
 • sekvenční spouštění alarmových hlášení
 • ovládání alarmových hlášení z konzoly (standardní nebo požární)
 • možnost podkresové hudby a použití systému vyvolávání v klidovém stavu (alarmové hlášení má prioritu).
 • indikace provozních stavů a monitorování systému
 • kontrola výstupních linek reproduktorů
 • všechny funkce jsou nastavitelné pomocí SW

Doporučení k projekci a instalaci

 • dodávka evakuační rozhlasu je řešena jednou položkou (zkompletovaná evakuační ústředna)
 • před vlastní instalací je nutno provést kabeláž (dle EN 60331, Vyhlášky 23/2008, Vyhlášky 286/2011) a instalovat reproduktory
 • propojit se systémem EPS
 • provést naprogramování ústředny
 • zajistit požadované funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti (Vyhláška 246/2001)
 • proškolit personál o obsluze a uvést systém do provozu