Přihlášení

Přihlašovací údaje


Nabídka kabelů pro systémy EPS

Nabízíme zdarma
  • konzultaci a výběr vhodného řešení pro Vaši instalaci
  • zpracování cenové nabídky na vybranou variantu
  • technické poradenství na vybrané řešení
kontakt: email eps@varnet.cz

Kabel dle EN 60332 (oheň retardující)

Typy kabelu J-Y(St)Y_LG, J-H(St)H_LG v požadované skladbě 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8. Kabel lze použít pouze pro linku čidel (tam kde nejsou zařazeny žádné výstupní prvky jako sirény, majáky nebo výstupní relé).

Kabel dle EN 50 226

Kabel dle EN 60331 (funkční při požáru, se zaručenou integritou)

Typ kabelu JE-H(St)H BdFE 180 PH 90 v požadované skladbě 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8. Kabel lze použít pro linku čidel, kde jsou zařazeny i výstupní prvky jako sirény, majáky nebo výstupní relé a přímo pro ovládání těchto prvků (i neadresných).

Kabel dle IEC60331

Klasifikace B2ca – dle reakce na oheň CPD 2006/751/EC

Kabel s touto klasifikací je nutno použít dle požadavků Vyhl 23/2008 a ČSN 730848 zejména v chráněných únikových cestách. Typy kabelů JE-H(St)H BdFE 180 PH 90 a PRAFlaGuard v požadované skladbě 1x2x0,8 až 4x2x0,8.

Kabel dle klasifikace B2ca