Přihlášení

Přihlašovací údaje


Technické řešení požární ochrany - systém EPS

Nabízíme zdarma
  • konzultaci a výběr vhodného řešení pro Vaši instalaci
  • zpracování cenové nabídky na vybranou variantu
  • technické poradenství na vybrané řešení
  • oživení systému EPS na místě instalace

kontakt: email eps@varnet.cz

Od počátku 19 století jsou k dispozici první systémy elektrické požární signalizace pro ochranu životů a hodnot proti požárům. Jejich vývoj postupoval rychle vpřed a v současné době jsou k dispozici moderní systémy EPS, které splňují náročné požadavky na přesnost a spolehlivost detekce a jsou schopny zachytit vznik požárně nebezpečné situace již v první fázi hoření, kdy jsou ještě případné škody minimální.

Co od systému EPS požadujeme

Automatická detekce požáru - primární funkce systému EPS nezávislá na lidském činiteli. K detekci požáru jsou využívány detektory optické, teplotní, nebo různé speciální typy jako jsou lineární hlásiče, teplotní kabely a nasávací (aspirační) systémy.

Manuální detekce - možnost vyhlášení poplachu ručně (požárním tlačítkem).

Vyhlášení poplachu - většinou pomocí sirén a majáků.

Monitorování - sledování stavů jiných požárně bezpečnostních systémů (stav PK, poruchové stavy hašení apod.).

Aktivace jiných požárně bezpečnostních systémů - typicky systémy hašení, evakuace, odvětrávání, odstavení technologie.

Přenos - aktivace HZS (hasičský záchranný sbor) bez účasti lidského faktoru.

V neposlední řadě je nutno zmínit i požadavky architektů na design použitých komponent EPS, která by měla odpovídat interiérovému řešení prostor.

Co nabízíme projektantům a instalačním firmám

Projekce, instalace a provoz systému EPS je určen požadavky Vyhlášky 246/2001. Firma VARNET a.s. zastupuje na českém trhu německého výrobce Detectomat, vyrábějící ucelený sortiment ústředen a čidel pro řešení požární detekce. Veškeré uvedené systémy mají potřebnou certifikaci dle platných zákonů, vyhlášek a norem pro nasazení v ČR.

V naší nabídce není jen pouhá dodávka potřebných komponent, ale i široké spektrum pomoci pro projekci a konzultaci při výběru vhodných prvků do systému EPS. Dále nabízíme technickou a programátorskou pomoc při instalaci a oživení ústředny přímo na místě instalace.

Neadresovatelné systémy EPS

Ústředna DCC2

Jednoduchá malá ústředna pro připojení levných (neadresovatelných) čidel EPS řady CT 3000. Nejmenší řešení s ústřednou DCC2 (DCC4) vhodné pro malé aplikace (ovládání světlíků, dveří, odvětrávání nebo evakuačních výtahů v bytových domech).

  • 2 (4) linky pro připojení čidel
  • Potenciálový výstup na sirény
  • Relový výstup Poplach, Porucha

Malá ústředna pro připojení levných (neadresovatelných) čidel EPS řady CT 3000

Ústředna DCC8

Řešení s ústřednou DCC8 je vhodné pro aplikace menšího rozsahu (provozní jednotky, sklady, administrativní budovy).

  • 8 linek pro připojení čidel (možno rozšířit až na 16)
  • Potenciálový výstup na sirény
  • Relový výstup Poplach, Porucha

Adresovatelný systém EPS

Ústředna DETECT 3004+

Řešení pro větší a velké objekty kde je požadavek na přesné určení hlásícího čidla. K dispozici je modulární ústředna 3004+ s možnou výstavbou 1 až 4-mi smyčkami po 126 prvcích. Provedení ústředny je ve dvou modifikacích skříně standardní a ploché. Tyto ústředny jsou vhodné pro nasazení od nejmenších aplikací typu hotel, penzion až pro opravdu velké systémy typu výrobní závod, nákupní centrum, kde lze ústředny propojit (až 32) do společné sítě. Výstupy z ústředny je možno využít pro akustickou nebo optickou signalizaci a pro ovládání dalších požárně bezpečnostních systémů jako odvětrávání, evakuace, ovládání MaR a VZT, případně hašení.

Velký adresovatelný systém EPS

Ústředna DETECT 3500

Řešením pro rozsáhlé objekty, kde jsou stovky, nebo tisíce čidel je určena největší nabízená ústředna 3500. Maximální výstavba této ústředny je až 15 kruhových smyček pro 126 adresných prvků (čidla, V/V jednotky, sirény). Tato ústředna je vhodná pro nasazení velkého systému typu výrobní závod, nákupní centrum, apod.