Přihlášení

Přihlašovací údaje


Zabezpečovací a poplachový systém MAGELLAN PARADOX

2 podsystémy | 32 zón | 32 uživatelů

Zabezpečovací a poplachový systém smíšeného typu MAGELLAN je určen pro malé až střední aplikace. Ústředna je již na desce osazena bezdrátovým přijímačem 433/868MHz a to ji předurčuje pro bezdrátové instalace. Do poplachového systému je možné připojit maximálně 32 zón/detektorů pomocí bezdrátových detektorů, další zóny lze připojit jako klasických drátových čidel nebo klávesových zón. Ústředny je možné rozdělit na dva podsystémy a pro ovládání systému využívat 32 uživatelských kódů. Součástí ústředen je telefonní komunikátor určený pro komunikaci na PCO nebo na občanský telefon.

Parametry MG5000 MG5050
Maximální počet zón 32
zóny na desce 2(4) 5(10)
klávesnicové zóny 15
na expandérech 24
Počet expandérů 3
Bezdrátová nadstavba na desce
Počet podsystémů 2
Maximální počet PGM 16
Počet PGM na desce 2 4
Počet uživatelů 32
Události v paměti 256
Telefonní komunikátor ano
PCS250(GPRS/GSM) / IP150 ano

Ovládací klávesnice

Uživatelsky důležitým prvkem systému je klávesnice. Pomocí klávesnice se systém ovládá a zpětně lze o systému získat podrobnější informace. Klávesnice indikuje stav systému, otevření konkrétních zón a případné chyby v systému jako je slabá baterie, sabotáž na zónách a další důležité stavy.

Klávesnice K32+ Klávesnice K32LCD+ Klávesnice TM50 bílá Barevná grafická dotyková klávesnice TM70

Bezdrátové ovládání

U klávesnic se jedná o náhradní řešení, pokud již na objektu nelze tahat dráty. Klíčenky jsou naopak velmi častým a praktickým doplňkem zabezpečovacího systému. Umožňují vzdálené ovládání například z auta, z ložnice včetně doplňkového ovládání garážových vrat nebo příjezdové brány.

Klávesnice K32lx Klíčenka REM15 Klíčenka REM2 Klíčenka REM3

Vzdálené ovládání

Pro vzdálené ovládání lze použít mobilní telefon nebo webový prohlížeč na Vašem PC. Tento způsob ovládání je možný z libovolného místa na světě, kde je dostupný GPRS nebo internet. Pro mobilní telefony je k dispozici OS ANDROID nebo iOS a aplikací iPARADOX. Tyto aplikace umožňují zobrazovat stav zabezpečovacího systému, ovládání programovatelných výstupů a posílání mailů na telefon s upozorněním.

Vzdálené ovládání - Android Vzdálené ovládání - iOS

Bezdrátové prvky a moduly

Do zabezpečovacího a poplachového systému je možné připojit různé typy bezdrátových prvků a modulů:

Bezdrátový analogový infrapasivní detektor PMD2P Bezdrátový venkovní digitální infrapasivní detektor PMD85 Bezdrátový detektor tříštění skla G550-868 Bezdrátový požární opticko-kouřový detektor se zabudovanou sirénou WS588P

Způsoby zapínání a hlídaní zebezpečovacího systému

Uživatel může volit různé způsoby hlídání tak, aby byly střeženy části domu, v nichž se momentálně nepohybují osoby. Pro názornost je zvolen jednoduchý půdorys, ale např. u dvoupatrového domu je hlídání přízemí v noci během spánku velmi vhodné.

Signalizace poplachu

Pokud máte vyřešenou detekci narušení, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, jakou reakci zvolíte při poplachu. Signalizace je velmi důležitou součástí celého systému, protože elektronický zabezpečovací systém má za úkol vyhodnotit poplach a předat o něm zprávu. Zprávu o poplachu je možné signalizovat lokálně pomocí akustické a optické signalizace. K dispozici je široká nabídka vnitřních a venkovních signalizačních prvků.

Vnitřní plochá piezosiréna s červeným blikačem SA 913F Magnetodynamická siréna ES-33 Venkovní zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací Venkovní LED blikač s bzučákem pro zápustnou montáž

Současně je vhodné informaci o poplachové události přenášet uživatelům poplachového systému nebo na bezpečnostní agentury, která provozuje pult centrální ochrany. K přenosu poplachového signálu je možné využít různé typy komunikátorů:

Modul pro komunikaci s ústřednami SP/MG/EVO přes LAN / internet GSM komunikátor PCS250

Dokumenty ke stažení


Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4