Bez přihlášení Přihlášení

Přihlašovací údaje


Video verifikace do Vašeho domu nebo firmy

Jedinečné integrované řešení, které nabízí propojení poplachového systému a video verifikaci pomocí audio a video monitorování střežených prostor. Z Vašeho mobilního telefonu je možné vidět a slyšet události, které nastanou v případě poplachové události v rodinném domě nebo firmě. Současně je možné tímto způsobem vzdáleně monitorovat on-line vybrané prostory kdykoliv a odkudkoliv.

Výhody videoverifikace Paradox Insight

 • při poplachu se přenáší video na PCO a uživateli na mobil
 • možnost kontroly prostoru před čidlem v reálném čase z mobilního telefonu
 • video je archivováno pouze v detektoru na SD kartě, není používán centrální cloud
 • každé čidlo HD77 má vlastní IP adresu pro dostatečnou rychlost přenosu dat
 • kompatibilní s PCO od výrobců NAM, RADOM, SIMS, B. Vrbovec
Ústředna EVOHD

Poplachová ústředna EVOHD:

 • posílený AUX výstup 2 A
 • podpora pro připojení až osmi detektorů s kamerou HD77
 • při testu akumulátoru nedochází ke snížení napětí na AUX
 • zcela nezávislé dobíjení záložního akumulátoru 1,5 A
 • 8 podsystémů
 • 192 zón
 • 999 uživatelů

Způsob zapojení a fungování technologie Insight

Detektor HD77 Camera

Infrapasivní detektor s HD kamerou (HD77, HD77w)

 • infrapasivní Quad detektor
 • HD (720p) barevný záznam videa s vysoce kvalitním audio záznamem
 • záznam a uchování 3 sekundová videa před poplachem
 • IR přísvit pro přenos obrazu v noci
 • video potvrzení poplachu přenosem videa na email (uživatel, PCO)
 • video potvrzení poplachu přenosem videa na PCO do SW IPRS-7
 • hlídaná plocha 12m x 12m
 • noční režim kamery funguje do 8 metrů, noční záznam je B/W
 • identifikace objektu do 10 metrů, identifikace obličeje do 4 metrů
 • integrovaná SD karta 4 GB s kapacitou pro video 1,5 GB
Aplikace pro mobilní telefony

Mobilní aplikace PARADOX Insight (Android, iOS)

 • záznam při poplachu (3 sekundy před, 7 sekund po poplachu)
 • prohlížení videa on-line (max. 2 hodiny)
 • záznam videa aktivován uživatelem (max. 2 minuty)
 • záznam videa při pohybu před čidlem (10 sekund)
 • záznam videa aktivovaný narušením jiné zóny (až 4 zóny, 3 sekundy před – 7 sekund po poplachu)
 • správa emailů, kamery, nahraných souborů videí, ústředny
 • ovládání systému (zapnutí/vypnutí)
 • aktivace panik poplachů
 • možnost správy více objektů z jedné aplikace
 • zaslání video potvrzení až osmi uživatelům

Využití technologie Insight při poplachové události

Všude kde je požadováno podrobnější zjištění důvodu vzniku poplachové události. V případě násilného narušení objektu je informován uživatel a PCO bezpečnostní agentury. Operátor PCO může velmi efektivně řídit zásah proti narušiteli, kdy je zřejmé zda se jedná o skutečný nebo falešný poplach. Je možné technologií Insight monitorovat záznam i jiných událostí než násilné vniknutí do střežených prostor, například aktivace požárního tlačítka nebo požárního detektoru.

Schéma komunikace při poplachu

Využití technologie Insight pro monitorování

Je možné využít video verifikaci bez poplachové události, aktivaci různých detektorů nebo jiné zóny. Například monitorování průchodu dveří do vybraných prostor (místnost serverů) nebo jiných důležitých a citlivých technologií. Video záznam je možné využít například při aktivaci tísňových hlásičů a jiných nouzových spínačů.

Paradox Insight - monitorování Paradox Insight - monitorování

Posílání video verifikace při poplachové události

Při poplachové události odešle čidlo na email 10 obrázků jpg (3 obrázky před a 7 po poplachu) a video mp4 (360p - 3 sekundy před a 7 sekund po poplachu). Tyto soubory slouží pro rychlou kontrolu a předběžné vyhodnocení situace. V emailu je odkaz na datové úložiště v čidle HD77 a možnost prohlédnutí si úplnou velikost nahraného videa ( 720p).

Video verifikace při poplachu Video verifikace při poplachu Video verifikace při poplachu

Vysoký stupeň ochrany zasílaného a uloženého videa:

 • video je zaslané na PCO pouze v případě poplachu
 • po poplachu je na PCO zpřístupněno 15 minut pro video verifikace on-line
 • video záznam se ukládá pouze na SD kartu v čidle HD77, z tohoto místa je případně zaslán vytvořený záznam z kamery
 • čidlo posílá pouze zašifrovaný mp4 v rozlišení (360p) se vzorkováním po jedné sekundě
 • úplné nahrané video (720p) lze stáhnout jen přes odkaz v odeslaném emailu
 • administrátor nastaví a případně zpřístupní dalším uživatelům možnost stahovat nebo prohlížet video